ชื่อโรงงาน: โรงงานน้ำแข็งสูงเนินกิจวารี

ผู้ประกอบการ: นางกัลยาณี แก้วอมตวงศ์

ประกอบกิจการ: ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก 80 ตัน/วัน

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-14-1/46นม

เลขที่ 289 หมู่ ซอย ถนน มิตรภาพ ตำบล มะเกลือใหม่ อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30170

โทรศัพท์: 

เงินทุน 7300000 บาท

คนงาน 10 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน นครราชสีมา, สูงเนิน


Comments are closed.