ชื่อโรงงาน: บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากพลาสติก (เมลามีน)

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-53(1)-27/54นม

เลขที่ 325-328 หมู่ ซอย ถนน ราชสีมา-โชคชัย ตำบล หนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

โทรศัพท์: 

เงินทุน 9070743333 บาท

คนงาน 664 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน นครราชสีมา, เมืองนครราชสีมา


Comments are closed.