ชื่อโรงงาน: บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอสถสภา สโนว์ จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม (ยู.เอช.ที) และผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม (พาสเจอร์ไรส์)

เลขทะเบียนโรงงาน: ศ3-5(1)-1/35นม

เลขที่ 134 หมู่ ซอย ถนน ปากช่อง-ลำนารายณ์ ตำบล จันทึก อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130

โทรศัพท์: 044-315437-8

เงินทุน 266000000 บาท

คนงาน 96 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน นครราชสีมา, ปากช่อง


Comments are closed.