ชื่อโรงงาน: บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอสถสภา สโนว์ จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม (ยู.เอช.ที) และผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม (พาสเจอร์ไรส์)

เลขทะเบียนโรงงาน: ศ3-5(1)-1/35นม

เลขที่ 134 หมู่ ซอย ถนน ปากช่อง-ลำนารายณ์ ตำบล จันทึก อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130

โทรศัพท์: 044-315437-8

เงินทุน 266000000 บาท

คนงาน 96 คน
คำค้นหา:

  • แมรี่แอนด์แดรี่โปรดักส์ ปากช่อง
  • แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ ปากช่อง
  • บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จํากัด ปากช่อง
  • แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปรดักส์ ปากช่อง
  • บริษัทแมรี่แอนด์แดรี่ โปรดักส์ปากช่อง
  • หางานโรงนมแมรี่แอนด์ปากช่อง
  • แมรี่แอนด์แดรี่โปรดักส์
  • แมรี่แอนปากช่อง
 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน นครราชสีมา, ปากช่อง


Comments are closed.