ชื่อโรงงาน: บริษัท แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แก่นนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประกอบกิจการ: ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-58(1)-156/47ขก

เลขที่ 156 หมู่ ซอย  ถนน มิตรภาพ ตำบล สำราญ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

โทรศัพท์: 

เงินทุน  บาท

คนงาน 13 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ขอนแก่น, เมืองขอนแก่น


Comments are closed.