ชื่อโรงงาน: บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด

ประกอบกิจการ: บริการซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-95(1)-57/52มห

เลขที่ 291 หมู่ ซอย ถนน ตำบล บางทรายใหญ่ อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000

โทรศัพท์: 

เงินทุน 0 บาท

คนงาน 21 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน มุกดาหาร, เมืองมุกดาหาร


Comments are closed.