ชื่อโรงงาน: นายสถาพร ทาจันอัด

ผู้ประกอบการ: นายสถาพร ทาจันอัด

ประกอบกิจการ: ขุดดิน กรวด ลูกรัง เพื่อจำหน่ายเพื่อการก่อสร้าง

เลขทะเบียนโรงงาน: จ3-3(2)-181/53ชย

เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 10231 หมู่  ซอย ถนน ตำบล หนองฉิม อำเภอ เนินสง่า จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130

โทรศัพท์: 

เงินทุน  บาท

คนงาน 2 คน

 

ที่มาข้อมูล: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

>> แจ้งแก้ไข/ลบรายชื่อ นายสถาพร ทาจันอัด...คลิ๊กที่นี่

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน ชัยภูมิ, เนินสง่า


Comments are closed.